Kreativní přístupy k ekonomické gramotnosti

Partnerství v oblasti vzdělávání dospělých Erasmus+

Co je inflace? S čím se nyní setkáváme v Evropě? Jedná se o inflaci, nebo deflaci? Jaké budou pro Evropu ekonomické a sociální důsleky Brexitu? Jaká je funkce centrálních bank v ekonomice; měly by tuto roli mít? Jak reagovat na změnu klimatu? Přispěje transformace na ekologickou ekonomiku k sociálnímu souladu?

Tento projekt spojuje 4 organizace ze střední, západní a východní Evropy za účelem výměny zkušeností a dobré praxe ve výuce ekonomické gramotnosti. Projekt kombinuje: a) kreativní přístupy k občanskému vzdělávání, b) ekonomická témata jako pracovní trh, zaměstnanost, peníze, dovednosti k řízení vlasntího života, enviromentální ekonomika, chování spotřebitelů a c) evropskou perspektivu na současný vývoj z pohledu makroekonomie. Partneři usilují posílení procesu demokratického učení pomocí o relfexe a diskuze těchto témat z pohledu různých ekonomických škol a proudů.

Výsledkem spolupráce partnerů budou výukové materiály pro občanské vzdělávání dospělých.