Mezinárodní setkání a školení

Úvodní sektání: Berlín 1. – 3. prosince 2016

Weltgewandt hostil zástupce partnerských organizací z Prahy, Tartu a Londýna na úvodním projektovém setkání v Berlíně. Partneři se navzájem blíže osobně poznali a společně naplánovali průběh a výstupy projektových aktivit. Vyzkoušeli jsme také, jak hravou formou pojmout výuku ekonomických témat. Diskutovali jsme také o současných problémech Eurozóny. Otázky a úvahy partnerů odrážely rozličné pohledy na současné dění ve společnosti a veřejné diskuzi v jednotlivých zemích partnerství. Společným závěrem bylo, že evropské výzvy je nutné analyzovat na mezinárodní, evropské rovině.

Následující setkání proběhnou v Londýně (březen 2017), v Praze (červen 2017), Tartu (listopad 2017) a v Berlíně (únor 2018).

Školení v Londýně 7. – 11. března 2017

V rámci projektu se ukuteční dvě školení, během kterých budeme sdílet didaktické přístupy a dovednosti ve výuce ekonomických témat. První pětidenní workshop proběhl v Londýně v březnu 2017. Zaměřili jsme se na a) peníze a b) budoucnost pracovní síly.

Workshop zahájila prezentace o pracovním trhu a průmyslu 4.0 spojená s krátkými interaktivními aktivitami, které demonstrovaly rozdělení pracovních úkolů a nutnost organizace produkce zboží. Účastníci pak své poznatky využili při přípravě krátkých animovaných videí. Jejich příprava probíhala ve skupinách, jejichž členové samostatně rozhodovali o dílčích tématech, kterým se budou věnovat. Následně účastnici vytvořili krátký příběh a následně s podporou odborného lektora vytvořili krátké animované video. Využili jsem tak animaci jako prostředek k lepšímu porozumění řady ekonomických témat a rozvíjení kreativity a myšlenek účastníků.

 

 

 

 

Peníze jsou komplexní téma, ale dějiny nám mohou pomoci najít cestu k pochopení jejich funkce. Pro účastníky byly připraveny dvě přednášky o vývoji půjček, bankovek a papírových peněz. Diskuze proběhla i na téma zákaz úroků jako základ moderního úvěrového systému. Druhým tématem, na které jsme se zaměřili, byla Bank of England a důvody, které vedly k zřízení této instituce. Jednou z otázek, které vyvstaly, se týkala i nejvhodnějšího prostředku, o jehož hodnotu lze měnu opřít (zlato, ropa, služby a zboží, práce… )?

Poté se účastníci zapojili do her a cvičení s prvky dramatu, při nichž se nově nabyté znalosti, podněty a otázky proměnily v živé sochy vytvořené sochaři. Jednalo se  o součást divadla soch, jedné z metod vyvinutých Augusto Boalem (Divadlo utlačovaných). Každé dílo dostalo titul a sochaři opustili místnost. Následně se vrátili jako návštěvníci, kteří byli seznámeni s významem konkrétních uměleckých děl. Následovala diskuze mezi účastníky o zvolených tématech a jejich ztvárnění, což je jedním z cílů této divadelní metody.


Během workshopu jsme dále aplikovali metodu sociometrie. Cílem bylo zjistit rozdíly ve mezi termíny stakeholder value a shareholder value. Účastníci se snažili vžít do různých rolí (banka, podnikatel, odborář, dodavatel, akcionář, analytik ratingové společnosti nebo obchodník na burze). Podařilo se nám tak vyjasnit si základní rozdíl mezi těmito rozdílnými rámci fungujícími v tržní ekonomice.

Porozumění ekonomickému vývoji může být také dosaženo pomocí debaty o současných ožehavým makroekonomických tématech. My jsme si jako příklad zvolili politiku nízkých úrokových sazeb centrálních bank a pracovali s novinovými výstřižky. V malých týmech účastníci přečetli a prodiskutovali novinový článek od lektora a následně připravili krátkou scénku, které jej vystihovala.

Vzdělávací přístupy využívající divadla pomohli prohloubit porozumění mezi účastníky workshopu a podněcovali diskuzi. Propojili jsme tak tradiční znalostní vzdělávání s vytvářením nových myšlenek, přístupů a nápadů na místě. Workshop byl díky tomu bohatší a inspirativnější.

 

Školení v Tartu 7. – 11. listopadu 2017

V listopadu se uskutečnilo druhé školení, během kterého tým EDUcentra připravil několik interaktivních workshopů. Ty byly zaměřeny na tato témata: základní ekonomické principy a jejich promítnutí do běžného života; rozvoj tzv. Management Skills For Life a vytvoření vlastního osobního business modelu. Školení bylo doplněno workshopy místní organizace Peipsi CTC, která se zaměřuje na témata spojená s environmentální ekonomií.

 

Závěrečné setkání v Berlíne: 15. – 16. února 2018

V únoru se uskutečnilo závěrečné setkání v Berlíně, kde jsme zhodnotili průběh a dopady celého projektu. Součástí byl také závěrečný diskusní workshop, který zorganizovala koordinátorská institutce weltgewandt.