O projektu

Ekonomie je stále více součastí každodenního života, politiky a globálního vývoje. Kontext práce, zdravotnicví, penzijního pojištění, vzdělávání a dalších oblastí je stále více utvářen nabídkou a poptávkou, konkurencí a efektivitou. V mnoha případech ale narážíme na nedostatek znalostí o fungování trhu a ekonomiky. Pokud dojde k selhání trhů jako například v roce 2008, vzniká mnoho otázek, jejichž odpověď se příliš často zjednodušuje. Evropská unie čelí hospodářské nestabilitě, ale mnoho z jejích občanů nerozumí například principu společné měny.

Ekonomická témata jako inflace, deflace, centrální banky, měna, spoltřebitelské úvěry, dluhy atd. se často považují za příliš komplexní a složité. Výsledkem je široce sdílený pocit nejistoty. S ohledem na to, že se lidé často ztotožňují s interpretacemi těchto problémů ve veřejném prostoru, existuje riziko, že je osloví extremistické interpretace současného ekonomického, sociálního a politického dění. Demokracie musí být založena na vzdělání. Alespoň základní ekonomické vzdělání je nezbytné, aby lidé (všichni učící se) dokázali překonat nejistotu, zorientovat se, zformulovat vlastní názor, být tolerantní a zachovávat respekt a lidskost vůči druhým. Ekonomické vzdělání v praxi umožňuje vyrovnat se s výzvami posílením vlastní iniciativy, sociálního podnikání, aktivního občanství, zaměstnatelnosti a individuálního managementu.

Projekt ECOLIT si klade za cíl nabídnout metody a informace pro překonání tohoto nedostatku znalostí. Aktivity projektu jsou určeny školitelům a trenérům, kteří si chtějí vylepšit základní dovednosti v ekonomickém vzdělávání. Projekt se je také snaží povzbudit k zařazování ekonomických témat do vzdělávací praxe. Nepřímou cílovou skupinou projektu jsou také vzdělávající se dospělí (zejména znevýhodnění), kteří nemají možnost získat základní ekonomické vzdělání individuálně. Právě tyto osoby by z lepší nabídky vzdělávacích aktivit mohly těžit nejvíce.

Účastníci ze všech partnerských organizací se setkají na 3 mezinárodních jednáních a zúčastní se dvou školení v délce 5 dnů. Podělí se o své zkušenosti, metody a dovednosti v oblasti socio-ekonomického vzdělávání. Výsledkem budou vzdělávací materiály, které bude možné použít v praxi.

Projekt se rovněž snaží posílit sítě vzdělavatelů v oblasti ekonomické gramotnosti na národní i mezinárodní úrovni.