Partneři

weltgewandt. Institute for Intercultural Political Education je nezisková organizace, jejímž cílem je poskytovat občanské vzdělávání a informace o politickém, sociálním a hospodářském dění všem zájemcům.  weltgewandt („otevřeno světu”) se zaměřuje na a) zvyšování porozumění aktuálního politického, společenského a hospodářského vývoje, b) zvyšování povědomí o principech demokracie a hodnotách, které umožňují její fungování a c) podporu aktivního občanství v sociální sféře. S ohledem na současnou pluralitu moderních společností, weltgewandt také posiluje d) dialog mezi lidmi a různými kulturami, sociálními kontexty, generacemi a přístupy k životu. Snaží se vidět svět a kontext, ve kterých žijeme, v širších souvislostech.

Organizace působí v rezidenčních oblastech severovýchodnícho Berlína (Marzahn-Hellersdorf), kde je široce rozšířená strukturní nezaměstnanost. Jedná se také o místo, kde spolu žijí lidé z různých kultur. weltgewandt působí v rámcí různých místních sítí mimo i v rámci oficiální správy a podporuje respekt, toleranci, lidská práva a nenásilné řešení problémů.

www.weltgewandt-ev.de

EDUcentrum je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat nové a inovativní formy vzdělávání, podporovat motivaci a aktivní přístup k celoživotnímu učení napříč různými věkovými, sociálními a profesními skupinami. Hlavní aktivity EDUcentra zahrnují zavádění nových metod do výuky, vytváření nových vzdělávacích nástrojů pro vzdělavatele i studenty, podporu využívání ICT ve výuce, tvorbu e-learningových a blended-lerningových vzdělávacích aktivit, tvorbu a testování nástrojů pro hodnocení efektivity vzdělávání. Poskytujeme podporu učitelům nadaných a talentovaných žáků. Snažíme se také podporovat zaměstnatelnost a podnikavost mládeže.
www.educentrum.eu

Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Peipsi CTC) je nezisková organizace fungující od roku 1994. Zaměřuje se na enviromentální a globální vzdělávání, regionální rozvoj a příhraniční spolupráci v estonsko-ruském pohraničí (oblast jezera Peipsi).

Hlavní činnost organizace se soustředí na eskonsko-ruské pohraničí, ale organizace spolupracuje i na projektech, které probíhají na Jižním Kavkazu, ve Střední Asii a v členských zemích Východního partnerství. Organizujeme průzkumy a malé komunitní investiční projekty, koference, letní univerzity, vydáváme knihy a realizujeme veřejné kampaně (většinou na témata spojená s přeshraničním správou vod, globálním vzděláváním, kulturním a přírodním dědictvím).

Peipsi CTC má také velké zkušenosti s účastí a koordinací různých mezinárodních a evropských projektů (5., 6. a 7. rámcový program, Interreg, granty Evropské politiky sousedství, UNDP a další).

Tým Peipsi CTC má zkušenosti se výukou projektového managementu na různých estonských univerzitách. Zorganizovali jsme také mnoho workshopů pro učitele o globálním a enviromentálním vzdělávání a jeho metodách.

Jsme členy sítě Living Lakes, Global Water Partnership. Podíleli jsme se na založení Tartu Environmental Education Centre a Roundtable for Development.
www.ctc.ee

Kairos Europe je londýnská společnost založená v roce 2011 zabývající se mezinárodním vzděláváním. Naším cílem je realizovat programy, které podporují spolupráci a mezinárodní a mezikulturní výměny mezi evropskými zeměmi. Usilujeme o vytváření kvalitních příležitostí ke vzdělávání pro všechny, kteří se chtějí učit, zlepšovat své znalosti a dovednosti, měnit svůj život k lepšímu a zlepšovat kariérní vyhlídky. Přispěli jsme k propagaci a realizaci několika mezinárodních projektů financovaných z programů EU.

Oblasti specializace:

-Školení pro odborníky ve vzdělávání v rámci mobilit KA1 (cizí jazyky, ICT, nové výukové metody, podpora integrace a rovnosti;

-Zajištění a organizace kvalitních pracovních stáží v Londýně pro studenty zapojené do mobilitních projektů jako Erasmus+, PON a další;

-Kurzy anglického jazyka prostřednictvím partnerství s různými britskými jazykovými školami;

– Poradenství v oblasti evropských fondů.

www.kairoseurope.co.uk