Loominguline lähenemine majanduslikule kirjaoskusele

Erasmus+ partnerlus täiskasvanuhariduseks

Mis asi on inflatsioon? Mis toimub Euroopas, kas infaltsioon või deflatsioon? Mis on Brexit-i majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed Euroopas? Mis rolli mängib Keskpank majanduses; millist rolli ta peaks mängima? Milline vastus tuleks anda kliimamuutustele? Kas „roheline pööre“ meie majanduses tähendab rohkem sotsiaalset võrdsust?

See projekt toob kokku 4 organisatsiooni Ida, Lääne ja Kesk-Euroopast, et koos vahetada parimaid praktikaid majandusteaduse õppimisest/õpetamisest, kombineerides a) loovat lähenemist hariduses b) majanduslikke probleeme nagu näiteks tööturg ja tööturu võimalused, raha, organiseerimisoskused elus, keskonnakaitses, tarbija käitumises ja c) Euroopa perspektiivid hiljutistes makromajanduslikes arengutest. Selleks, et võimaldada demokraatlikku õppimist, otsivad partnerid võimalusi, et peegeldada neid küsimusi multiperspektiivselt, võttes arvesse erinevaid majandusteaduse suundumusi.

Projekti tulemina koostab konsortsiumi õppematerjalid, mida saab kasutada täiskasvanu- ja kodanikuhariduses.