Juhtimisoskused eluks

Otsustamine: peegelda, vaata üle, tegutse

Tšehhi partner EDUcentrum, kasutab CANVAS -mudelit hariduse, nõustamise ja juhendamise kontekstis. Meie töötoastestisid kõik osalejad seda mudelit ise ja arutlesid, kuidas nad seda võiksid kasutada oma töö ja eraelu kontekstis. Me pakume CANVAS-mudeli kirjelduse (description).

Majanduslik kirjaoskus sisaldab teadmisis majanduse põhiprintsiipidest. Leidke siit ülevaade majandusliku käitumise (economic behaviour ) baasteadmistest neo-klassikalise majanduse perspektiivis.

Majanduslike otsuste tegemisel ilmnevad pidevalt tõrked ja eksimused. Või on see meie isiklik oskus tajuda, mis on õige ja mis on vale? Vaata ettekannet (presentation) ja kujunda oma isiklik arvamus.