Kliima hommikusöök / kohvipaus

Kliima hommikusöök/kohvipaus

Temaatiline sissejuhatus

Kliimamuutus on aktuaalne teema, mis mõjutab meie elu ja meie planeedi tulevikku. Toidu tootmine ja kliimamuutused on huvitaval kombel omavahel seotud probleemid: põllumajandus, toidu tootmine, toidu transport ja tarbimisel tekkivad jäätmed avaldavad mõju kliimamuutusele (CO2 heide, vee kasutamine, pestitsiidide kasutamine, reostus, metsaraie jne), samas kui muutused kliimas mõjutavad omakorda toidu tootmist (põuad, üleujutused, äärmuslikud ilmastikuolud, mis mõjutavad saagikindlust jne). Mõju on võimalik märgata mitmel tasandil – nii struktuurilisel kui ka individuaalsel tasandil. Toidu tarbijatena on meil alati valik seoses selle mõjuga kliimale – me peaksime seda ostmisel ja tarbimisel meeles pidama. Võttes arvesse meie toidu tarbimise mõju kliimamuutusele, võime võtta arvesse 6 aspekti: tootmisviis (ökoloogiline või traditsiooniline), hooajalisus, pakendamine, liha tarbimine (liha, taimetoit, erinevad vegan-võimalused jne), töötlemine (toores, töödeldud, millises ulatuses) ja kaugus (toomine kaugelt/lähedalt).

Ülevaade tegevusest

ECOLIT projekti seminaril läbi viidud töötuba koosnes:

Samm 1. Sissejuhatus, eelteadmiste aktiviseerimine

– Lühiülevaade, sissejuhatus töötuppa

– Kliimamuutuste teemalise pildi/foto valimine

Juhendaja näitab osalejatele 7-8 kliimamuutustega seotud pilti, fotot ning paigutab need ruumis laiali. Pildid peaksid olema nii šokeerivad kui ka väga mitmekülgsed, põuast, jää sulamisest, kliimarändest jne. Osalejad liiguvad ruumis ringi ning valivad enda jaoks kõige tugevamaid tundeid vallandava pildi. Järgneb arutelu grupis, miks sai valitud just see pilt, foto ning kas osatakse arvata, kus foto tehtud on. Grupi esinedaja tutvustab arutelu tulemust teistele gruppidele, misjärel juhendaja kommenteerib täpsemalt pildi/foto saamislugu ning täiendab seda faktide, seostega.

Samm 2. Lühike slaidiettekanne illustreerimaks kliimamuutuste mõjusid ning andmaks ülevaadet statistikast

(Ettekannet võib kombineerida samm 3 tegevustega).

Samm 3. Jätkusuutlik kohvipaus

Juhendaja tutvustab osalejatele lühidalt kohvilaual olevaid toite ja jooke. Igast tootest on mitu versiooni – tava- ja mahetoode, vähe ja palju pakendatud jms. Iga osaleja valib enda soovi järgi toite ja jooke nii mitu korda, kui ta soovib.

Söömise ajal täidavad osalejad tabelit oma valikute kohta. Kokku hinnatakse kuute eri aspekti:

  • tootmisviis (ökoloogiline või traditsiooniline)
  • hooajalisus (kas praegu on meie riigis selle toodangu hooaeg või mitte)
  • pakendamine (kas toote puhul on kasutatud rohkelt pakendit või vähe/ pakend puudub)
  • liha tarbimine (lihatoit, taimetoit)
  • töötlemise aste (väga töödeldud või mitte/ toores)
  • kaugus (tuleb kaugelt või lähedalt)

Peale tabeli täitmist on võimalik teha üldistatud järeldus, kui kliimasõbralikke valikuid kohvipausi ajal tehti. Toiduvalikute kommeneerimine on suurepärane võimalust avada kestlikuse ja keskkonna õigluse teemasid ning luua uusi seoseid kliimamuutuste ning toidutarbimise vahel.

Juhendaja jagab soovijatele paberkandjal (või e-maili teel) taustmaterjale ülalnimetatud kuue aspekti kohta.

Programmi täismahus versioon – “Kliimahommikusöök” (180 minutit): http://edu-kit.sameworld.eu/mod/page/view.php?id=49 (valida ülalt paremast nurgast keeleks eesti keel)

ECOLIT töötoas (60 minutit) kasutati “Kliimahommikusöögi” progammi osaliselt, lisaks oli kasutusel lühirpogrammi jaoks valmistatud slaidiettekanne