Majanduslik kirjaoskus

Töö, raha, keskkond, juhtimisoskused

Meie konsortsiumi partnerid omavad teadmisi erinevatel majandusteaduse teemadel. Projekti kohtumiste ja õppetegevuse raames oleme kombrineerinud erinevaid loomingulisi meetodeid, mida saaks kasutada ebasoodsas olukorras olevate inimeste „teadlikuks õppimiseks“.

Nendelt lehtedelt leiate meie ettekandeid, aga ka inspiratsiooni majandusliku kirjaoskuse ja majanduse õpetamiseks.