Euro, töö 4.0 ja muu

Meie kohtumiste ja töötubade ettekanded

Majanduslik kirjaoskus hõlmab laia küsimuste ja teemade ringi. Meie konsortsiumi partnerorganisatsioonid  keskenduvad järgmistele küsimustele:

– Euro tsooni probleemid (Euro zone )

– Krediidiraha areng (credit money )

– Avaliku sektori ökonoomika ( public sector )

– Mis on turg ( market )

– Tööstus ja töö 4.0 ( work 4 )

Me loodame, et meie ettekanded inspireerivad teid. Nautige lugemist!