Inspiratsiooniks

Inspiratsiooniallikad majandusliku kirjaoskuse õpetamiseks

Siit leheküljelt leiate valiku eestikeelseid ökonoomika ja majandusliku kirjaoskuse materjale täiskasvanud õppijatele.

Raamatud

 1. H. Kaldaru (2007) Mikroökonoomika. Tartu Ülikooli Kirjastus
 2. L. Kulu, K. Kägu, A. Liivat, L. Luikre, Ü. Pihlak, P. Suitsu, M. Zernand, V. Zirnask, K. Tillemann, E.Vodja (2011) Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achivement Eesti SA Tallinn
 3. K. Homann, A. Suchanek (2008) Sissejuhatus majandusteadusesse. Tartu Ülikool, Tartu
 4. K. Homann, A. Suchanek (2008) Sissejuhatus majandusteadusesse II. Tartu Ülikool, Tartu
 5. K. Homann, A. Suchanek (2010) Sissejuhatus majandusteadusesse III. Metodoloogia. Tartu Ülikool, Tartu

Internetiallikad

 1. Tarbijakaitseamet. Kättesaadav: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et
 2. Kantar Emor Tarbijaturg. Kättesaadav: http://www.emor.ee/tarbijavajadused/
 3. I. Saar (2010) Mikroökonoomika. Loengukonspekt. Kättesaadav: http://www.cs.tlu.ee/
 4. L. Kulu, K. Kägu, A. Liivat, L. Luikre, Ü. Pihlak, P. Suitsu, M. Zernand, V. Zirnask, K. Tillemann, E.Vodja (2011) Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achivement Eesti SA Tallinn. Kättesaadav: http://www.ja.ee/opik
 5. Põhjamaade ja Eesti tarbijahariduse töörühm. Tarbija käitumise ja oskuste õpetamine – tarbijahariduse strateegia. Kättesaadav: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijakool/tarbijakooli-kontakt

Õpiobjektid

 1. E. Drenkhan. Majandusõpetus. Kättesaadav: http://enamajandus.weebly.com/sissejuhatus-majandusotildepetusse.html
 2. K. Vaske. Majanduse alused II. Kättesaadav: http://www.e-ope.khk.ee/oo/evoti/majanduse_alused2/index.html
 3. E. Vahtramäe. Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid. Kättesaadav: http://lvrkk.ee/kristiina/Eva_Vahtramae/tarbija/index.html
 4. K. Kreegimäe. Tarbijakäitumine. Kättesaadav: http://ostukaitumine.weebly.com/index.html

Ajalehe artiklid

Postimees. Tarbija. Kättesaadav: http://tarbija24.postimees.ee/

 1. J. Beltem. Siht – sotsiaalne turumajandus. Kättesaadav: http://arvamus.postimees.ee/2539063/siht-sotsiaalne-turumajandus
 2. S. Liiva. Vaata, miks inimesed eelistavad Nutellat teistele pähklivõietele. Kättesaadav: http://tarbija24.postimees.ee/3105535/vaata-miks-inimesed-eelistavad-nutellat-teistele-pahklivoietele?_ga=2.48058535.1636919720.1499925516-961683933.1457537371
 3. E. Ninn. Kuidas tarbijakäitumist meelte abil suunata? Kättesaadav: http://tarbija24.postimees.ee/409638/kuidas-tarbijakaitumist-meelte-abil-suunata?_ga=2.53826600.1636919720.1499925516-961683933.1457537371

Sirp. Kättesaadav: http://www.sirp.ee/

 1. J. Sepp. Majandusteaduslik vaade ühiskonnale. Kättesaadav: http://sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/majandusteaduslik-vaade-uehiskonnale/
 2. T. Sepp, E. Sild. Tarbimine, reklaam ja isiksuse omadused. Kättesaadav: http://arvamus.postimees.ee/2861771/tarbimine-reklaam-ja-isiksuseomadused?_ga=2.83164438.1636919720.1499925516-961683933.1457537371

Äripäev. Kättesaadav: http://www.aripaev.ee/

 1. I. Mäe. Euroraha hävitab turumajandust. Kättesaadav: http://www.aripaev.ee/arvamused/2017/05/08/indrek-mae-euroraha-havitab-turumajandust
 2. Mida tähendab sotsiaalne turumajandus? Kättesaadav: http://www.aripaev.ee/uudised/1998/03/17/mida-tahendab-sotsiaalne-turumajandus
 3. M. Lauristin. Eesti ärimehe postsovietlik nägu. Kättesaadav: http://www.aripaev.ee/arvamused/2016/04/11/eesti-arimehe-postsovetlik-nagu