Projektist

Majanduslik kirjaoskus, tehke see euroopalikuks

Majandus mängib meie igapäevaelus, poliitikas ja globaalses arengus suurt rolli. Töö sisu, tervishoid, pensionikindlustus, haridus ja teised sfäärid on progresseeruvalt kujunenud nõudluse ja pakkumise, võistlus ja tõhususe käigus. Aga inimestel puuduvad teadmised, kuidas turg töötab. Kui turg kokku kukub, nagu 2008. aasta majanduskriisis, tekkivad küsimused, kuid väga sageli antakse neile liiga lihtsustatud vastused. Järjest rohkem põrkuvad Euroopa riigid majandusliku ebakindlusega ja probleemid, nagu näiteks Euro-projekt, ei ole paljudele kodanikele arusaadavad. Majandusteaduse teemad nagu näiteks inflatsioon, deflatsioon, keskpanga roll valuuta piirkonnas, tarbijate võlad jne. neid peetakse liiga komplekseteks ja keerulisteks. See tekitab ebakindlustunde. Nagu inimesed avalikes aruteludes tavaliselt viitavad, tunnevad nad ohtu, et võivad saada kaasatud majanduse, ühiskonna ja poliitika rahvuslikku perspektiivi. Demokraatia vajab harimist. Vähemalt baasteadmised majandusest on hädavajalikud, et õppijad saaksid üle ebakindlusest, leiaksid orientatsioon, kujundaksid oma enda vaate ja praktiseeriksid tolerantsust, inimlikkust ja austust teiste inimeste suhtes. Praktilises dimensioonis võimaldab majandusharidus toime tulla väljakutsetega tugevdada sotsiaalse ettevõtluse initsiatiivi, aktiivset kodanikualgatust, tööhõivet ja indiviidi hakkamasaamist.
Projekti “Mõtete avamine majandusele” eesmärk on pakkuda meetodeid ja informatsiooni olukorras, kus on vähe teadmisi. Selle projekti tegevused on suunatud koolitajatele, et laiendada nende baasoskusi majandushariduses ja julgustada neid kasutama majandusteemasid oma koolitustel. See on suunatud ka õppijatele – kes on ebasoodsas olukorras, kuna neil ei ole võimekust saada majanduse algharidust individuaalselt – kes saaksid kasu laiemast hariduse pakkumisest selles valdkonnas.
Projektis osalejad saavad kokku kolmel riikidevahelisel projekti kohtumisel ja kahel õppimise/õpetamise viie-päevasel sessioonil, kus jagatakse ja katsetatakse meetodeid, teadmisi ja kogemusi sotsiaal-majandusliku hariduse vallas. Koostöö tulemuseks on õppematerjal, mida saaks praktiliselt rakendada. Veel enam, me tahaks tugevdada nii riikidevahelist kui ka siseriiklikku majandusõpetajate võrgustikku.