Partnerid

weltgewandt.  Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. on valitsusväline organisatsioon, mille eesmärk on pakkuda kodanikuteadmisi ja informatsiooni poliitikast, majandusest ja sotsiaalsetest probleemidest. weltgewandt a) keskendub poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse maailmavaate arendamisele; b) edendab teadmisi demokraatiast ja väärtustest, mida tuleks hoida; c) julgustab kodanike aktiivselt osalema sotsiaalsest elust. Arvesse võttes olemasoleva, moodsa ühiskonna pluraalsust, weltgewandt d) tugevdab dialoogi erineva kultuurilise tausta, sotsiaalse konteksti, generatsiooni ja elustiilidega inimeste vahel. Fookus on seatud inimeste tegutsemise konteksti nii „suures pildis“, ühiskonnas (või „maailma“) kui ka elus.
Organisatsioon tegutseb kirde Berliini elamupiirkonnas (Marzahn-Hellersdorf), kus struktuurne töötus on suureks probleemiks. Piirkond on muutunud kohaks, kus elavad erineva kultuurilise taustaga inimesed. weltgewandt teeb koostööd erinevate kohalike võrgustike ja kohaliku omavalitsustega, edendades austust, tolerantsust, inimõigusi ja vägivallatut konfliktide lahendamist.
www.weltgewandt-ev.de

EDUcentrum on mittetulunduslik organisatsioon, kelle eesmärk on toetada ebatavalisi ja innovatiivseid õppimisvorme, jõustada motivatsiooni eluaegseks õppimiseks, suurendada kohanemisvõimet ja edendada aktiivset suhtumist haridusse igas vanuse, sotsiaalses ja professionaalses grupis. Sellest tulenevalt on organisatsiooni põhitegevus seotud innovatiivsete meetodite rakendamise, ITK kasutusega hariduses, uute vahendite loomine kaug- ja e-õppeks, õppematerjalide loomine treeneritele ja õppijatele, didaktiliste tööriistade loomine, et hõlbustada uute metodoloogiliste rakenduste testimist ja luua vahendid õppijate arengu hindamiseks. Me pakume tuge andekate õpilaste õpetajatele ja partneritele, et arendada nende jaoks strateegiaid. Muuhulgas toetame sotsiaalse suunitlusega töövõime arendust ja ettevõtlust.
www.educentrum.eu

Peipsi Koostöö Keskus on mittetulundusorganisatsioon, mis töötab alates 1994. aastast keskkonna ja globaalse hariduse, regionaalse arengu ja piiriülese koostöö valdkonnas Eesti-Vene piirialadel Peipsi järve piirkonnas. Suurim osa organisatsiooni tegevustest toimub Eesti-Vene piiriregioonis, aga oma arengukoostöö projekte rakendame ka Lõuna Kaukaasias, Kesk Aasias ja Idapartnerluse riikides. Me organiseerime uuringuid ja väikestele kogukondadele investeeringute võimalusi, teaduskonverentse, suveülikoole, kampaaniaid – põhiliselt piiriülese veemajanduse teemadel, maailmahariduse, looduse ja kultuuripärandi kaitse valdkonnas. Peipsi Koostöö Keskus on pidanud erinevates Eesti ülikoolides loenguid rahvusvaheliste projektide rakendamisest, oleme organiseerinud õpetajatele mitmeid töötubasid maailma- ja keskkonnahariduse valdkonna meetodite tutvustamiseks. Meil on väga palju kogemusi EL/rahvusvaheliste projektide (EL 5., 6. ja 7. Raamprogramm, Interreg, ENP, UNDP, jne) juhtimises.
Peipsi Koostöö Keskus on globaalse võrgustiku Living Lakes, Global Water Partnership liige ja Tartu keskkonnahariduse keskuse ning arengukoostöö ümarlaua asutajaliige.
www.ctc.ee

Kairos Europe on 2011 aastal asutatud Londonis baseeruv ettevõte rahvusvahelise hariduse ja koolituste edendamiseks. Me oleme pühendunud koostöö ja inter-kultuurilise vahetuse programmide rakendamisele Euroopa riikides. Meie missioon on pakkuda kvaliteetseid koolitusvõimalusi õppijatel igas vanuses, et aidata neil arendada oma teadmisi ja oskusi, soodustada positiivset elumuutust ja parandada karjääriperspektiive. Me oleme panustanud mitmete rahvusvaheliste projektide väljatöötamisele ja rakendamisele Euroopa erinevate programmide raamistikus.
Meie põhilised ekspertiisi valdkonnad on:
– Haridussektoris KA1 valdkonnas „Töötajate mobiilsus“ raames professionaalide koolitamine. Need kursused on fokuseeritud keelte, digitaalse klassiruumi, uute õpetamismetoodikate rakendamisele, et edendada integratsiooni ja võrdsust;
– Erasmus+, PON ja teiste programmide tudengite vastuvõtt ja nendele töökogemuse pakkumine Londonis;
– Inglise keele kursuste organiseerimine läbi erinevate UK keeltekoolide;
– Euroopa rahastusega programmidest taotlemise ja projektide rakendamise protseduuride nõustamine.
www.kairoseurope.co.uk